klanten_login login
 
   
 
Financiële prognoses
Bedrijfsopvolging
Managementondersteuning
 
  Bedrijfsopvolging

Er is een tijd voor golf en een tijd voor de grijze golf. Ofwel, wat als u uw nieuwe driver uitgebreid wilt uitproberen op de tee en de zaak zo langzamerhand aan anderen over wilt laten. Vóór die tijd hebben we u al hopelijk aan een goede pensioenvoorziening geholpen en/of de voordelen van de levensloopregeling voor DGA’s in kaart gebracht. Maar daarnaast kunnen we ook alles op een rijtje zetten en helpen met alle ins en outs omtrent:
- verkoop onderneming
- management buy in
- management buy out
- fusie