klanten_login login
 
   
 
Financiële prognoses
Bedrijfsopvolging
Managementondersteuning
 
  Financiële prognoses

Grootse plannen? Uitbreiding? Verkoop? In veel gevallen zijn goed onderbouwde financiële prognoses nodig. Voor de bank, de eigen staf of nieuwe marktpartijen.... Hoogeveen & Partners zorgt voor solide prognoses, desgewenst met een flinke bandbreedte of vanuit verschillende scenario’s. Geen koffiedik, maar overzichtelijk, helder, begrijpelijk. Met weging van belangrijke factoren zoals gewenste investeringen, mee- of tegenvallende opdrachten, rente- en valutawisselingen. We verzorgen onder meer:
- liquiditeitsprognose
- begroting
- financiële planning